PROGRAMA GLIFING (de P-4 a 3r de Primària)

Enguany, a l'escola, estem portant a terme el mètode Glifing, un programa d'entrenament sistemàtic de la lectura, que es realitza mitjançant un programa informàtic de format lúdic.

El Glifing és un programa d’entrenament lector que es basa en la teoria de la plasticitat cerebral  i està dissenyat per especialistes. És un programa informàtic, tipus joc, que està dirigit a  alumnes de P-4 fins a 3r de Primària.

L’objectiu del programa és millorar l’habilitat lectora dels alumnes i per tal de que arribin a llegir de forma correcta i fluïda, aprofitant tota la seva capacitat intel·lectual.Al tenir un format lúdic, motiva molt als alumnes i aprenen divertint-se.

Aquest mètode permet detectar de manera precoç els possibles problemes de lectura i establir un seguiment continuat de cada nen/a, sobretot a l’etapa de Primària.

A P4 i P5 es treballen activitats prèvies de lectura a nivell grupal, amb tot el grup i/o en grup reduït.

Les activitats que es realitzen són:

 • Consciència fonològica

• Vocabulari

• Memòria de Treball

• Funcions executives

• Inhibició de la resposta

A partir de 1r i fins a 3r de Primària, es segueix el mateix programa, de forma més individual i també fent activitats a casa.