Escola Nova 21

El programa escolanova21 vol contribuir al canvi educatiu canalizant-lo dins el marc d'escola avançada i també vol generar coneixement sobre la fonamentació, les estratègies i les passes per a fer aquest canvi possible en el conjunt del sistema educatiu.

A la comunitat educativa del centre

Barcelona, 27 de setembre de 2016

Benvolgudes i benvolguts, A les entitats que impulsem el programa Escola Nova 21 ens fa molta il·lusió comunicar-vos que el vostre centre ha passat a formar part del programa. Encetem així un camí cap a l’actualització del propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització de cada centre, i ho farem juntament amb moltes altres escoles per tal d’impulsar aquesta onada de canvi a tot el sistema.

Abans que res volem agrair-vos i valorar especialment la voluntat i l’agosarament que comporta formar part d’aquesta xarxa de canvi compartit durant tres anys. La qualitat del debat i el compromís dels equips docents ha estat encomiable i ha superat les expectatives. D’entre els centres que s’incorporen, n’hi ha que ja tenen una trajectòria d’innovació i d’altres que valoren que estan en condicions d’iniciar aquest procés: tots aportareu experiències d’on aprendrem i treball de canvi que compartirem.

Finalment sou un total de 481 centres els que formeu part del programa. Ha estat gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona, extensiu a tots els ens locals, que la xifra de centres participants és molt més alta del que inicialment havíem previst. Aquest acord farà possible la creació de xarxes territorials compostes per un màxim de 10 escoles cadascuna, que en seran les veritables protagonistes. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi. La participació al programa, doncs, es vehicularà a través del protagonisme a la xarxa del vostre entorn, que us indicarem més endavant.

Ha estat la voluntat dels equips i famílies dels centres que heu sol·licitat formar part d’Escola Nova 21 el que ha contribuït decisivament a mobilitzar el suport dels ens locals i ha fet possible que tota escola amb voluntat de canviar tingui l’oportunitat de començar a fer-ho. Entre tots estem bastint la iniciativa col·laborativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a Catalunya i que haurà d’incidir en més d’un 16% dels centres amb educació obligatòria.

Aquesta tardor organitzarem amb tots els centres un treball per reflexionar sobre l’orientació del canvi a través d’uns tallers sobre els quals rebreu indicacions precises en breu. A banda, aportarem una eina d’autodiagnosi que permetrà a cada centre contrastar en quin punt es troba en relació als quatre eixos del marc d’escola avançada i fer visible un itinerari de canvi per cada centre.

D’entre els centres participants el mes de desembre en seleccionarem una mostra representativa de 30 amb els que testarem la metodologia de canvi que estem elaborant en col·laboració amb altres actors, i que rebran un acompanyament, formació i capacitació intensius, des de la voluntat que el coneixement generat serveixi per al conjunt del sistema. La mostra es farà en base als percentatges de distribució territorial, primària/secundària, perfil socioeconòmic i titularitat del sistema educatiu.

Tenim molta feina i un gran repte al davant: l’articulació del moviment que possibiliti un sistema educatiu avançat per a tothom. I tots els qui en formem part, i molts més, en serem protagonistes. Us agraïm de nou la confiança de sumar-vos-hi des del convenciment que aquest treball conjunt donarà molts fruits.

Ben cordialment,

Eduard Vallory

Director