Instal·lacions


GIMNÀS

ZONA  ESPORTIVA (pavelló)

MENJADOR

SALÓ D’ACTES

ESPAI D’INTERIORITAT

CAPELLA

AULA DE TECNOLOGIA

LABORATORI

SALES DE TUTORIES

SALES DE VISITA

BIBLIOTECA

AULA DE PLÀSTICA

AULA DE MÚSICA

AULA D’AMBIENTS

AULES POLIVALENTS

AULA D'AUDIOVISUALS

AULES D’INFORMÀTICA

Aula Ed. Infantil i Primària      

Aula E.S.O.

PATIS

Pati Ed.Infantil

Pati general