Activitats Complementàries

Dins del marc de l’horari lectiu, l’escola ofereix per als alumnes d’Educació Infantil les següents activitats complementàries:
 
• Taller d’anglès
• Taller de sons i grafomotricitat
• Taller de jocs matemàtics
• Taller de traç manipulatiu
• Taller de contes