Plans i Projectes

• Projecte d’innovació metodològica: treball cooperatiu en totes les àrees (metodologia no exclusiva)
• Projecte d’entusiasMAT
• Projecte escola multilingüe a l’Educació Infantil.
 
 • Taller d'anglès:
 • Visualització de contes animats (3 moments a la setmana)
 • Introduïm la llengua anglesa des de P3. 
 • Donem principal importància a la comprensió i la producció oral.
 • Treballem l'anglès seguint un mètode lúdic i interdisciplinar: Fine & Gross motor activities, Crafts,Plays, Math Games...

 • Auxiliar de conversa: L'auxiliar de conversa explica als alumnes d'Infantil un conte i estableix un diàleg relacionat amb el conte en llengua anglesa.

 • Ambient restaurant:

  • L'ambient del restaurant és un espai creat per a què els infants gaudeixin i aprenguin a través del "Pretend Play".
  • Mitjançant la llengua anglesa, els alumnes prenen un rol determinat en el joc i manipulen estris i materials que es troben en la vida quotidiana.