Accions Solidàries

Al llarg del curs realitzem una sèrie d'activitats encaminades a sensibilitzar els nostres alumnes vers la solidaritat per tal de donar resposta a necessitats socials.