Assegurança Escolar

Les cobertures que ofereix l’assegurança són les següents:
 
• Atenció dispensària en cas d’accidents escolars a MEDISALUT VALLÈS.
• Atenció hospitalària: en els centres en conveni amb l’asseguradora
• Despeses de: cirurgia plàstica, reparadora, pròtesi, ulleres … fins a 1.200 euros
• Mort per: accident, infart de miocardi, agressió ……………. fins a 6.000 euros
• Invalidesa permanent ……………………………………….. fins a 9.000 euros
•Despeses de tramitació i sepeli ……………………………... fins a 1.500 euros
 
Aquesta assegurança pressuposa l’existència de les cobertures familiars (seguretat social i mèdiques) i està orientada a solucionar petits accidents escolars. Si a causa d’un accident cal ingressar un alumne en un centre de la seguretat social o amb concert, es farà sempre amb la cartilla dels pares.