Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Ambients

Les aules i els espais comuns d’Educació Infantil els convertim, dues tardes a la setmana, en diferents ambients d’aprenentatge per fomentar l’autonomia i l’aprenentatge significatiu dels nens i les nenes, fent que siguin protagonistes actius en el seu propi procés.

Organitzem l’espai, el temps i els recursos de manera que aconseguim un entorn més ric i podem fer grups reduïts i heterogenis. Això ens permet ampliar les oportunitats d’experimentació, investigació, joc i relació i treballar els diferents tipus d’intel·ligència.

 

FUTURS ALUMNES