Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Estimulació primerenca

L’objectiu de l’estimulació primerenca és aconseguir l’excel·lència cognitiva, social i física.

És fonamental oferir als nostres alumnes la major riquesa i varietat tant d’estímuls com d’oportunitats que el seu cervell els permeti. L’estimulació, per tant, actua afavorint les connexions neurològiques, és a dir, creant una bona xarxa neurològica.

A l’escola, actualment, s’apliquen els Programes d’estimulació musical, matemàtic i de desenvolupament bàsic (físic).

· El matemàtic el treballem a través del material de Bits d’EntusiasMat, de l’editorial Tekman Books.

· El musical consisteix en fer audicions de fragments de peces musicals, d’entre 30 i 60 segons, diàriament. Música clàssica, ètnica, de tot tipus. Proporciona un gran bagatge cultural i inicia els alumnes en l’audició d'estils diversos de música.

· El desenvolupament bàsic serveix per estimular l’excel·lència física i per afavorir el desenvolupament del cos callós cerebral a través dels exercicis contralaterals. Això es desenvolupa practicant una sèrie d’exercicis físics com el reptar, gatejar, córrer, saltar, equilibri i passar l’escala de braquiació. Es treballa havent de coordinar les dues parts del cos de forma harmònica, desenvolupant una correcta lateralitat i funcionament visual.

Finalment, cal tenir en compte que el desenvolupament emocional és imprescindible. Els infants, si no es senten estimats no aprenen, està demostrat científicament. Cal que els oferim entorns estimulants, però sobretot tenir en compte que ens hem de relacionar amb els infants a través de l’afecte i el reconeixement.

 

FUTURS ALUMNES