Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Projecte matemàtic EMAT

És una proposta didàctica i pedagògica (de 3 a 12 anys) per treballar les matemàtiques. Està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat perquè sigui competent. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, mobilitzin tots els seus recursos (saber) per resoldre eficaçment un problema.

FUTURS ALUMNES