Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Primària

Robòtica

Activitat ofertada per ScratchBarcelona

Matrícula: 45€

Grup 1: i5 a 2n d'EP  (DILLUNS)

Grup 2: 3r a 6è d'EP  (DIMECRES)

Inici de l'activitat: Octubre

FUTURS ALUMNES