Llibres curs 20-21

Llista dels llibres que s'han de comprar

 

1r Primària
Anglès ALL ABOUT US 1 CB PK     OXFORD  978-01-945-6234-8
 
2n Primària
Anglès  ALL ABOUT US 2 CB PK       OXFORD 978-01-945-6236-2
 
3r Primària
Llengua castellana NUEVAS VOCES 3º PRIMARIA  SANTILLANA 978-84-9058-271-8
Anglès ALL ABOUT US 3 AB PK 978-01-9456-224-9
 
4t Primària
Anglès ALL ABOUT US 4 AB PK 978-01-9456-225-6
Llengua Castellana NUEVAS VOCES 4º Primaria  SANTILLANA 978-84-6808-667-5
 
5è Primària
Llengua Castellana NUEVAS VOCES 5º Primaria  SANTILLANA 978-84-6802-387-8
Anglès ALL ABOUT US 5 AB PK 978-01-945-6226-3
 
6è Primària
Llengua Castellana NUEVAS VOCES 6º Primaria  SANTILLANA 978-84-6808-771-9
Anglès ALL ABOUT US 6 AB PK 978-01-945-6227-0
 
 
1r ESO
Anglès New English in Use ESO 1 Workbook + Language Builder (Catalan) BURLINGTON 978-9963-51-659-9
 
2n ESO
Anglès New English in Use ESO 2 Workbook + Language Builder (Catalan) BURLINGTON 978-9963-51-666-7
 
3r ESO
Religió Camins de Judea 3r ESO  VICENS VIVES 978-84-682-3215-7
Geografia i Història Sèrie descobreix SANTILLANA 978-84-904-7536-2
Llengua i literatura catalana EDEBÉ 978-84-683-4121-7
Educació visual i plàstica Projecte 3.16 CRUÍLLA 978-84-661-1622-0 
Tecnologia ES3 (projecte CASTIGLIANO)(CAT) Edebé 978-84-683-0023-8
Biologia i Geologia CRUÏLLA 978-84-661-3847-5
Fisica i Química  CRUÏLLA 978-84-661-4148-2
Anglès New English in Use ESO 3 Workbook + Language Builder (Catalan) BURLINGTON 978-9963-51-673-5
Llengua castellana i literatura OXFORD 978-84-673-8517-5
 
4t ESO
Història L'Art en la Història contemporània - Sèrie Descobreix SANTILLANA 978-84-913-0278-0
Llengua i literatura catalana EDEBÉ 978-84-683-4123-1
Anglès New English in Use ESO 4 Workbook + Language Builder (Catalan) BURLINGTON 978-9963-51-680-3
Llengua castellana i literatura OXFORD 978-84-673-5845-2