Recomanacions en cas de positiu per Covid-19 en el grup classe

Aquí trobareu les recomanacions del Departament de Salut en el cas d'un positiu per Covid-19 en un grup de convivència estable.

                

 

Benvolguda família,

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que hi ha hagut un cas positiu de coronavirus SARS-CoV-2 al grup de classe del vostre fill o filla.

En primer lloc, us volem demanar tranquil·litat i la màxima col·laboració. La covid-19 és una malaltia lleu en infants i adolescents, però és molt important fer bé les quarantenes per tallar les cadenes de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és especialment important per protegir les persones més vulnerables.

Com que el vostre fill o filla és un contacte estret de l’infant o adolescent que ha donat positiu,es recomana la realització d’una prova per detectar la covid-19 (actualment s’utilitzen les proves PCR) i cal que faci un període de quarantena.

A continuació, i seguint les indicacions de Salut, us trametem tots els detalls que heu de seguir: en el requadre de sota us indiquem on i quan es farà aquesta prova (bé sigui en aquest mateix centre educatiu o bé en un altre punt).

Per altra banda, s’han donat instruccions al grup de classe del vostre fill o filla perquè continuï l’activitat lectiva del dia al centre educatiu, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabada la jornada al centre, l’alumnat ha d’anar directament a casa per iniciar la quarantena (no poden fer activitats extraescolars).

Encara que la PCR del vostre fill o filla sigui negativa, cal fer la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR sabem que en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard mentre dura el període d’incubació del virus. És molt important, per tant, fer bé la quarantena i observar que no apareguin símptomes.

Durant els dies de quarantena no es pot desenvolupar cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. Si apareixen símptomes, cal que consulteu el vostre centre d’atenció primària (CAP).

És important aclarir que els contactes dels contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans i germanes d’alumnes que estiguin fent quarantena, poden assistir a classe amb normalitat.

La recollida de mostres als centres educatius es fa mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, indolora i innòcua que consisteix a posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals.

 

Consells per fer correctament les quarantenes

- En sortir de l’escola cal anar directament al domicili. No es pot assistir a activitats extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili habitual.

- No es pot sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.

- Cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants més grans de 6 anys, és recomanable utilitzar mascaretes, tant pel que fa la persona que està fent la quarantena com per a les persones convivents.

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és més gran de 6 anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent, especialment, abans i després de sortir de l’estança. Cal ventilar bé la sala o cambra.

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les distàncies adequades i després ventilar bé l’estança.

- Totes les persones que conviuen s’han de rentar les mans sovint.

- Cal rentar la roba diàriament.

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de manera adient.

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes, taules, cadires, etc.).

- Cal vigilar els símptomes i, si n’apareixen, cal contactar amb el CAP de referència.

 

En aquest enllaç podeu descarregar-vos la carta