Llibres curs 2021-22

 

Consulteu aquí la llista dels llibres necessaris pel curs 21-22 i el material escolar que han de portar els alumnes de primària.

 

 

1r Primària

Material d'ús individual 1r i 2n curs 

Anglès  ALL ABOUT US 1 CB PK  ISBN 978-01-945-6234-8  Ed OXFORD

 

2n Primària

Material d'ús individual 1r i 2n curs 

Anglès  ALL ABOUT US 2 CB PK  ISBN 978-01-945-6236-2  Ed OXFORD

 

3r Primària

Material d'ús individual 3r curs

ALL ABOUT US 3 AB PK  ISBN 978-01-9456-224-9 Ed. OXFORD   

Cuaderno comprensión lectora 3 ISBN  978-84-683-3671-8   Ed. EDEBÉ

Ortografia catalana 3 ISBN 978-84-479-3707-3 Ed.BAULA

Ortografía 3 ISBN 978-84-479-3447-8 Ed. BAULA

Kumi 3 Àngels anònims ISBN 978-84-479-3846-9 Ed. BAULA

 

4t Primària

Material d'ús individual 4t curs

ALL ABOUT US 4 AB PK  ISBN 978-01-9456-225-6 Ed. OXFORD

Cuaderno comprensión lectora 4 ISBN 978-84-683-3672-5 Ed. EDEBÉ

Ortografia catalana 4 ISBN  978-84-479-3708-0 Ed.BAULA

Ortografía 4 ISBN  978-84-479-3448-5 Ed. BAULA

Kumi 4 Una festa inolvidable ISBN 978-84-479-3856-8 Ed. BAULA

 

5è Primària

Material d'ús individual 5è i 6è curs

Kumi 4 Una festa inolvidable ISBN 978-84-479-3856-8 Ed. BAULA

Cuaderno comprensión lectora 5 ISBN 978-84-683-3673-2 Ed. EDEBÉ

Ortografia catalana 5 ISBN 978-84-479-3709-7 Ed.BAULA

Ortografía 5 ISBN 978-84-479-3449-2 Ed. BAULA

Kumi 5 el teu món Craft ISBN 978-84-479-3860-5 Ed. BAULA

 

6è Primària

Material d'ús individual 5è i 6è curs

ALL ABOUT US 6 AB PK  ISBN 978-01-945-6227-0 Ed. OXFORD

Cuaderno comprensión lectora 6 ISBN 978-84-683-3674-9 Ed. EDEBÉ

Ortografia catalana 6 ISBN 978-84-479-3710-3  Ed.BAULA

Ortografía 6 ISBN 978-84-479-3450-8 Ed. BAULA

Kumi 6  youtubers per un dia ISBN 978-84-479-3868-1 Ed. BAULA

 

1r ESO

New English in Use ESO 1 Workbook + Language Builder (Català) ISBN 978- 978-9963-51-659-9 Ed. BURLINGTON

 

2n ESO

New English in Use ESO 2 Workbook + Language Builder (Català) ISBN 978-9963-51-666-7 Ed. BURLINGTON

 

3r ESO

New English in Use ESO 3 Workbook + Language Builder (Català) ISBN 978-9963-51-673-5 Ed. BURLINGTON

 

4t ESO

New English in Use ESO 4 Workbook + Language Builder (Català) ISBN 978-9963-51-680-3 Ed. BURLINGTON

Història + L'Art en la Història contemporània Sèrie Descobreix ISBN 978-84-913-0278-0 (*) Ed. SANTILLANA

(*) IMPORTANT: l'ISBN facilitat correspon al del retractilat i no coincideix amb el que marca el llibre de text. Val el llibre de text que han fet servir aquest curs.