Consell Escolar

Curs 21-22

Directora presidenta:

Glòria Santos Culebras

 

Representants de la titularitat:

Margarita Pedraz García

Dolors Yepes García

Carme Massó Pàmies

 

Representants dels professors:

Maria Caubet Mulió

Arantxa Martín León

Pedro Romero López

Dúnia Serdà Tomàs

 

Representants dels pares d’alumnes:

Néstor Vega Quezada

Joaquim Xiberta Pons

 

Representants dels alumnes:

Roger Arasil Encinas

Cristian Blagoev Yordanov

 

Representant del P.A.S.:

Rosa Serra Marquès