Consell Escolar

Curs 21-22

Directora presidenta:

Glòria Santos Culebras

 

Representants de la titularitat:

Margarita Pedraz García

Dolors Yepes García

Carme Massó Pàmies

 

Representants dels professors:

Maria Caubet Mulió

Arantxa Martín León

Isabel Pérez Santos

Eulàlia Sala Catot

 

Representants dels pares d’alumnes:

Josep Amaya Aguilar

Daniel Jiménez Jiménez

Núria Trullas Machuca

Joaquim Xiberta Pons

 

Representants dels alumnes:

Roger Arasil Encinas

Cristian Blagoev Yordanov

 

Representant del P.A.S.:

Ángels Gargallo Izquierdo