Renovació Consell Escolar

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

Els pares que us vulgueu presentar com a aspirants al Consell Escolar, podreu fer-ho presentant la vostra candidatura a la titular del centre, fent constar: el nom, els cognoms, el número del D.N.I.  i una foto de carnet.

El termini de presentació de candidatures és del 7 al 12 de novembre (fins les 18:30 h) ambdós inclosos.

Els pares podreu escollir, exercint el vostre dret a votar, un dels vostres representants.

Les votacions seran el dia 29 de novembre, de 16:00h a 19:00h

En el moment de la votació, els pares haureu de senyalar el nom de dos candidats, com a màxim.

FUNCIONS

COMPOSICIÓ EN ELS CENTRES CONCERTATS

RENOVACIÓ DELS MEMBRES