Activitats Complementàries

Dins del marc de l’horari lectiu, l’escola ofereix per als alumnes d’Educació Infantil les següents activitats complementàries:
 
 • De P3 a P5: 

  • Taller d’anglès (2 hores setmanals) 

  • Taller d’experimentació (1 hora setmanal) 

  • Taller de GrafiArt  (1 hora setmanal 

  P3  

  • Taller de sons i consciència fonològica (1 hora setmanal) 

  P4 i P5 

  • Taller del GLIFING i consciència fonològica (1 hora setmanal)