Orientació Tasca Educativa

Aquesta etapa està considerada, dins de la nostra escola, com un dels cicles més importants, ja que és aquí on s’estableixen les bases per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

Contribuïm al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

És també, en aquest cicle, on l’infant inicia l’adquisició dels recursos necessaris per a la seva incorporació social i on nosaltres comencem a ajudar a les famílies en la seva tasca educativa.

Cada dia, en arribar a l’escola, donem gran importància a l’acolliment del nen o nena de forma personalitzada.

És important que se senti atès individualment, que s’integri bé a la classe i que, en definitiva, vingui a gust a l’escola.

El nen/a ha d’aprendre a organitzar el seu espai i el seu temps, des de petit/a. És tasca fonamental del mestre-educador d’aquesta etapa, iniciar el treball d’aquest aspecte d’organització personal a l’escola.

Al llarg de l’etapa d’Educació Infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
  • Aprendre a pensar i comunicar
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • Aprendre a conviure i habitar el món