Plans i Projectes

 

A l’escola treballem les àrees amb diferents projectes i recursos metodològics:

 
Estimulació Primerenca.
 
L’objectiu de l’estimulació primerenca és aconseguir l’excel·lència cognitiva, social i física.
 
És fonamental oferir als nostres alumnes la major riquesa i varietat tant d’estímuls com d’oportunitats perquè arribin a l’excel·lència de totes les possibilitats que el seu cervell els permeti. L’estimulació, per tant, actua afavorint les connexions neurològiques, és a dir, creant una bona xarxa neurològica.
 
A l’escola, actualment, s’apliquen els Programes d’estimulació musical, matemàtic i de desenvolupament bàsic (físic).
  • El matemàtic el treballem a través del material de Bits d’EntusiasMat, de l’editorial Tekman Books.
  • El musical consisteix en fer audicions de fragments de peces musicals, d’entre 30 i 60 segons, diàriament. Música clàssica, ètnica, de tot tipus. Proporciona un gran bagatge cultural i inicia els alumnes en l’audició de tot tipus de música.
  • El desenvolupament bàsic serveix per estimular l’excel·lència física i per afavorir el desenvolupament del cos callós cerebral a través dels exercicis contralaterals. Això es desenvolupa practicant una sèrie d’exercicis físics com el reptar, gatejar, córrer, saltar, equilibri i passar l’escala de braquiació. Es treballa havent de coordinar les dues parts del cos de forma harmònica, desenvolupant una correcta lateralitat i funcionament visual.
Finalment, cal tenir en compte que el desenvolupament emocional és imprescindible. Els infants, si no es senten estimats no aprenen. Demostrat científicament. Cal que els oferim entorns estimulants, però sobretot tenir en compte que ens hem de relacionar amb els infants a través de l’afecte i el reconeixement.

 

Ambients d’aprenentatge.
 
Les aules i els espais comuns d’Educació Infantil els convertim, dues tardes a la setmana, en diferents ambients d’aprenentatge per fomentar l’autonomia i l’aprenentatge significatiu dels nens i les nenes, fent que siguin protagonistes actius en el seu propi procés. Organitzem l’espai, el temps i els recursos de manera que aconseguim un entorn més ric i podem fer grups reduïts i heterogenis. Això ens permet ampliar les oportunitats d’experimentació, investigació, joc i relació i treballar els diferents tipus d’intel·ligència.
 
“L’ambient, més enllà d’un racó i/o d’un taller, és un espai variat, que inclou diferents materials i propostes d’aprenentatge, estimulants per als alumnes; dissenyat amb la finalitat que sigui educatiu; on es pugui experimentar, investigar, crear, jugar i relacionar-se amb els companys per aprendre activament des de l’interès i el plaer.” (Cifré-Mas 2012; Comas 2012; Riera, Ferrer i Ribas 2014).

 

Projecte matemàtic EntusiasMat.

És una proposta didàctica i pedagògica (de 3 a 12 anys) per treballar les matemàtiques. Està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat perquè sigui competent. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, mobilitzin tots els seus recursos (saber) per resoldre eficaçment un problema.
 
Treball cooperatiu a totes les àrees. Es potencia la interdependència positiva i les interaccions estimuladores entre els membres dels grups.
 
Equips de treball col·laboratiu que impulsen actituds d’obertura, com la curiositat i l’interès de comparar les idees personals amb les dels altres, des de l’atenció i el respecte.
 
Robòtica per iniciar-se en el llenguatge de la programació i la competència digital.
 
Projecte d’educació en la interioritat. Es parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ésser més conscients de la dimensió interior de les persones.
 
Projecte escola multilingüe a l’Educació Infantil.
  • Living english (2 h/s)
  • Auxiliar nadiu de conversa
  • English Day