Plans i Projectes

• Projecte d’innovació metodològica: treball cooperatiu en totes les àrees (metodologia no exclusiva)
• Projecte d’entusiasMAT
Projecte Estimulació Primerenca:
Amb l’Estimulació Primerenca (Glenn Doman) es treballa per a augmentar l'activitat del sistema nerviós mitjançant estímuls de qualsevol índole abans del temps ordinari, durant les primeres edats del desenvolupament infantil.
• Projecte  Glifing
• Treball per Projectes: Metodologia basada en l’aprendre a aprendre. Els alumnes aprenen de manera globalitzada sent ells els protagonistes dels seus propis coneixements.
 
• Projecte escola multilingüe a l’Educació Infantil.
 
  • Taller d'anglès:
  • Introduïm la llengua anglesa des de P3. 

  • Donem principal importància a la comprensió i la producció oral

  • Treballem l'anglès seguint un mètode lúdic (Fine & Gross motor activities, Crafts, Plays, Math Games...) i interdisciplinar seguint la temàtica que es treballa en els projectes.

  • Auxiliar de conversa: L'auxiliar de conversa explica als alumnes d'Infantil un conte i estableix un diàleg relacionat amb el conte en llengua anglesa.