Àrees Curriculars i Activitats Complementàries

(s’imparteixen les que estableix el currículum segons el Decret 119/2015)

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi social i natural
 • Educació física (en anglès)
 • Educació artística (plàstica i musical)
 • Religió
 • Tutoria de grup (de 3r a 6è)
 • Tutoria personal (de 4t a 6è)
 
 

Activitats Complementàries (5 HORES SETMANALS)

1r Primària
 • Living English
 • Escacs
 • Experimentem les matemàtiques
 • Consciència fonològica
 • Robòtica
 
2n Primària
 • Living English
 • Escacs
 • Experimentem les matemàtiques
 • Aprenem amb els contes
 • Robòtica
 
3r Primària
 • Living English
 • Experimentem les matemàtiques
 • Teatre (2 hores)
 • Robòtica
 
4t Primària
 • Living English
 • Experimentem les matemàtiques
 • Teatre (2 hores)
 • Robòtica
 
 Primària
 • Plataforma d'anglès
 • Jocs Matemàtics
 • Cantània
 • Emprenedoria
 • Robòtica
 
 Primària
 • Living English
 • Jocs matemàtics
 • Investigació
 • Escriptura
 • Robòtica