Àrees Curriculars / Activitas Complementàries

De les 30 h. que els alumnes passen a l’escola, 25 h. corresponen al treball de les diferents àrees que corresponen al currículum escolar i les 5 restants les dediquem a realitzar diverses activitats complementàries.

Àrees curriculars (s’imparteixen les que estableix el currículum per a cada cicle)

 

Activitats complementàries (5 hores setmanals)

1r curs

2n curs 3r curs

T.d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. d’intel·ligències múltiples (2h.)

T. d’informàtica

 

T. d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. d’intel·ligències múltiples (2h.)

T. d’informàtica

 

T. d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. de teatre (2h)

T. d’informàtica

4t curs 5è curs 6è curs

T. d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. de teatre (2 h)

T. d’informàtica

T. d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. de Cantània

T. d’emprenedoria

T. Robòtica

T. d’anglès

T. de jocs matemàtics

T. de competències

T. d’emprenedoria

T. Robòtica