Orientació Tasca Educativa

Els equips de mestres dels diferents cicles acompanyen el procés de creixement personal de cada nen i nena per aconseguir persones autònomes capaces de fer front a les tasques de cada dia.

Aquest procés de creixement personal abasta els aspectes socials, afectius, físics, intel·lectuals, eticoreligiosos, … que configuren cada persona com a individu únic. És per això que el tractament personal i individualitzat dels alumnes és la principal estratègia de treball dels educadors.