Orientació Tasca Educativa

 
D’acord amb el nostre Model Pedagògic, SIGNA,
 
treballem per una educació personalitzada que pretén donar resposta a totes les dimensions de l’ésser humà per tal que arribi a ser la millor persona possible, i
 
apostem per un aprenentatge significatiu, global i holístic, que permeti als alumnes trobar sentit al què aprenen i que doni els recursos necessaris per a seguir aprenent i actuar de forma competent al llarg de tota la vida.