Plans i Projectes

-Àrea d’educació física en anglès

-Taller d’anglès (1h/s)

-Auxiliar de conversa

-Oferta de proves Cambridge: YLE

-Programa e-Twinning a 5è

-Conveni de col·laboració amb UB secció filologia anglesa (6è)