Convivències

Dins del nostre Pla de Formació integral de l’alumne oferim, cada curs, dues jornades fora del centre de convivència i reflexió per a treballar l’autoconeixement i l’autoestima, la dimensió social-relacional de la persona i la dimensió transcendent.

Combina activitats de petit i gran grup, dinamitzades pel tutor corresponent i professors del grup classe.