Matèries Curriculars Comuns

1r E.S.O.

Matèria

 

Hores setmanals

Lleng. catalana i literatura*

 

3

Lleng. castellana i literatura

 

3

Lleng. estrangera (anglès)

 

3

Matemàtiques

 

3

Ciències de la naturalesa

 

3

C. socials, geografia i història

 

3

Educació física

 

2

Tecnologia

 

2

Música

 

2

Educació visual i plàstica

 

2

Religió

 

1

Tutoria

 

1

Treball síntesi en anglès (Organització específica)

30 h/curs

 

 

* Assignatura en grups flexibles

 

2n E.S.O.

Matèria

 

Hores setmanals

Lleng. catalana i literatura*

 

3

Lleng. castellana i literatura

 

3

Lleng. estrangera (anglès)

 

4

Matemàtiques

 

4

Ciències de la naturalesa Física i Química

 

3

C. socials, geografia i història

 

3

Educació física

 

2

Tecnologia

 

2

Música

 

2

Religió

 

1

Tutoria

 

1

Treball síntesi en anglès (Organització específica)

30 h/curs

 

 

* Assignatura en grups flexibles

 

3r E.S.O.

Matèria

 

Hores setmanals

Lleng. catalana i literatura*

 

3

Lleng. castellana i literatura

 

3

Lleng. estrangera (anglès)

 

3

Matemàtiques

 

4

Ciències de la naturalesa (2) + Física i Química (2)

 

4

C. socials, geografia i història

 

3

Educació física

 

2

Tecnologia

 

2

Educació visual i plàstica

 

2

Religió

 

1

Tutoria

 

1

Treball síntesi en anglès (Organització específica)

30 h/curs

 

 

* Assignatura en grups flexibles

 

4t E.S.O.

Matèria

 

Hores setmanals

Lleng. catalana i literatura

 

3

Lleng. castellana i literatura

 

3

Lleng. estrangera (anglès)

 

3

Matemàtiques

 

4

C. socials, geografia i història

 

3

Educació física

 

2

Religió

 

1

Tutoria

 

2

Projecte de recerca (Organització específica)

35 h/curs