Matèries Curriculars Optatives

1r E.S.O. ( 2h setmanals)

 

 

 

MATEMÀTIQUES

LENGUA CASTELLANA

ANGLÈS

ROTATIVES TRIMESTRALS

 

 

2n E.S.O. ( 2h setmanals)

 

 

 

VISUAL i PLÀSTICA

LENGUA CASTELLANA

FRANCÉS - I

ROTATIVES QUADRIMESTRALS

 

 

 

3r E.S.O. ( 2h setmanals)

 

 

 

EMPRENEDORIA

CULTURA CLÀSSICA

FRANCÉS - II

ROTATIVES QUADRIMESTRALS

 

 

 

MÀTERIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES

4tr E.S.O. ( 9h setmanals)

OPCIÓ A - tot el curs

A-1 (3 h/s)

A-2 (3 h/s)

A-3 (3 h/s)

BIOLOGIA GEOLOGIA

FÍSICA I QUÍMICA

TECNOLOGIA

 

OPCIÓ B - tot el curs

B-1 (3 h/s)

B-2 (3 h/s)

B-3 (3 h/s)

LLATÍ

MÚSICA

ECONOMIA

 

OPCIÓ C - tot el curs

C-1 (3 h/s)

C-2 (3 h/s)

C-3 (3 h/s)

TECNOLOGIA

INFORMÀTICA

VISUAL I PLÀSTICA