Orientació

D’acord amb el Projecte educatiu de la Companyia de Maria, prioritzem:

  1. La integració en l’adolescència de totes les dimensions de la persona, en una identitat única i global (física, acadèmica, emocional i transcendent)
  2. L’acompanyament personalitzat a cada alumne en el seu procés de creixement personal
  3. El programa d’orientació de 4t d’E.S.O. per a la tria d’itineraris obligatoris, sigui quina sigui la realitat acadèmica de cada alumne

Aquests aspectes es concreten en:

  1. Coordinacions sistemàtiques entre diferents estructures del centre per conèixer, atendre i fer seguiment de cassos
  2. Trobada dels tutors amb els seus alumnes per fer seguiment acadèmic i personal de cadascun
  3. Xerrades als pares i als alumnes sobre opcions d’estudis post-obligatoris
  4. Entrevistes amb pares i tutories personals amb els alumnes per orientar la tria post-obligatòria
  5. Trobada individual de cada alumne de 4t d’E.S.O. amb la tutora i la psicòloga per fer retorn de proves i comentar opcions , preferències,...