Plans i Projectes

1. Projecte escola multilingüe a l’E.S.O.

1.1. Àrea de tecnologia impartida totalment en anglès de 1r a 4t d’E.S.O.

1.2. Taller d’anglès de 1r a 4t d’E.S.O. Una hora setmanal complementària de caràcter lúdic i cultural.

1.3. Auxiliar de conversa: Hora setmanal de conversa amb una persona nativa en grups reduïts.

1.4. Oferta i preparació per a les proves oficials de Cambridge: KET, PET, FIRST

1.5. Treball de síntesi de 1r a 3r d’E.S.O.  íntegrament en anglès amb monitors nadius, coordinat per l'empresa Home to Home i amb suport   

       del professorat del centre.

1.6. Estada a un lloc de parla anglesa del Regne Unit i proposta de viatge de fi d'estudis a Dublín.

1.7. Oferta d’activitat extraescolar de francès per a 4t d’E.S.O. que han cursat la matèria en els cursos anteriors.

1.8. Participació en el concurs d'àmbit estatal Big Challenge.

1.9. Assistència a espectacles teatrals en anglès i francès.

2. Projecte d’educació en la interioritat (PIC) de 1r a 4t d’E.S.O.

3. Projecte de servei comunitari en relació amb entitats de l’entorn: Caritas i Banc d’aliments, a 3r d’E.S.O.