Tecnologia

L’assignatura de Tecnologia a la nostra escola es desenvolupa íntegrament en anglès. El temari inclou aspectes fonamentals de les tecnologies, des del dibuix tècnic fins a la robòtica o la programació de videojocs i aplicacions. Tot el software i llibres que utilitzem són en anglès, ja que considerem que el llenguatge tècnic i el vocabulari específic són eines de futur per als nostres alumnes. La comunicació i presentacions a classe de projectes també potencien l’expressió oral.  També disposem d’una aula-taller on treballar amb eines i materials diversos i posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula.