Sortides Culturals

Dins de la programació de cada àrea es contempla la realització de diferents sortides, (museus, rutes de la natura, rutes urbanes, exposicions, audicions musicals…) per tal d’afavorir la consecució dels objectius previstos.

El calendari de sortides programades figura a la Programació General de Centre.