Grups Lestonnac

 

 

Els Grups Lestonnac són grups cristians de participació voluntària, dins de l’àmbit extraescolar, que s’ofereixen als centres Educatius de la Companyia de Maria, des de 4t o 5è d’Educació Primària fins a Batxillerat.

Pretenen, des del Projecte Educatiu i l’Espiritualitat de la Companyia de Maria, ajudar els nens, adolescents i joves a trobar el sentit de la seva vida en Jesús i en els valors de l’Evangeli, tot oferint-los alternatives que contribueixin al creixement de la seva Fe, l’elecció de vida i la inserció en la comunitat eclesial i a participar en la societat.

El grup és el principal mitjà pedagògic per a aprendre a conviure, a relacionar-se, a treballar en equip, a projectar futur i comprometre’s amb altres en un servei comú en la societat i en l’Església, sempre acompanyats per uns animadors que faciliten, a través del seu testimoni i el seu saber fer, que això sigui possible.

 

 

L’opció educativa dels Grups Lestonnac se centra en:

  • LA PERSONA: Centre de tota l’acció educativa, contribuint al desenvolupament de totes les seves capacitats a través d’una educació integral i integradora.
  • EL GRUP: Una educació que es realitza amb altres des d’una vivència conjunta i complementària, potenciant la participació, el diàleg, l’acollida, el treball en equip, la cooperació i la corresponsabilitat.
  • L’ACOMPANYAMENT a la persona en el creixement personal, en  l’obertura a la transcendència i posterior camí de la fe, des del respecte a la  llibertat personal.
  • EL TEMPS LLIURE: Una educació que va més enllà de l’aula, d’allò acadèmic, cercant altres espais i temps educatius que afavoreixin l’educació integral.
  • LA SOLIDARITAT, RESPONSABILITAT SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT: que dugui els participants a implicar-se en la construcció d’un món més just i millor per a tots i tenint cura del planeta.

 

 

Pretenem que els Grups Lestonnac no siguin el final d’una etapa de creixement, sinó la base de posteriors compromisos dels joves, tant a nivell social com dintre de la Companyia de Maria i de l’Església, bo i donant-los diferents opcions de voluntariat o ofertes de creixement en la fe.

A la nostra escola aquesta proposta es concreta en oferir als alumnes del Cicle Superior (5è i 6è de Primària) i a la ESO la possibilitat de formar part de Grups Lestonnac.

Es fan trobades quinzenals a la franja del migdia. En aquestes trobades, amb dinàmiques diferents i adaptades a les edats i interessos dels noies i noies, es treballen aspectes com:

  • 5è i 6è de Primària: Identitat personal: conèixer-se a un mateix i valorar-se.
  • 1r i 2n ESO: el Grup: Relació grupal i celebrar amb els  altres. Relació amb Jesús.
  • 3r i 4t ESO: Maduresa personal i obertura a la transcendència. Valorar el fet  religiós i espiritual.

Els monitors de Grups són mestres i professors de l’escola que formen l’equip amb un coordinador/a que és el responsable d’organitzar els nois i noies dels cursos en els diferents grups i franges horàries.