Pastoral

Entenem per Pastoral tot procés que construeix l’escola segons els valors de l’Evangeli; propicia la trobada de la persona amb Jesucrist, l’acompanya en el seu creixement i la prepara per a inserir-se en la societat i col·laborar en la seva transformació.

La nostra proposta Pastoral contempla moltes dimensions: la interioritat, el sentit de comunió,  el compromís, la solidaritat, la celebració… Està oberta a tots els que se sentin convocats a viure-la en el marc educatiu i compartint un Projecte comú.

Alguns dels seus trets són:

 • La persona, centre de l’educació.
 • La comunitat, espai de convivència i relacions.
 • L’acompanyament personal i grupal dels alumnes.
 • El discerniment personal i la interioritat.

És en l’àmbit escolar i a través d’unes ofertes i propostes concretes que fem explícit que som col·legis d’orientació cristiana.

Accions dirigides a l’alumnat:

 • Ensenyament religiós escolar.
 • Celebracions.
 • Jornades de formació humano-cristiana (Convivències Cristianes).
 • Acció tutorial.
 • Solidaritat i Educació per al Desenvolupament.
 • Educació de la Interioritat.
 • Vivència de la Fe (pregàries: d’inici i final de curs, del matí, altres pregàries al llarg del curs)
 • Racó de Jesús ( a cada classe des de P-3 a 6è d’EP)
 • DENIP (Dia escolar de la no violència i la pau)

En l’àmbit extraescolar, espai complementari i privilegiat d’acompanyament en el creixement en la Fe la participación en el qual és voluntària, també oferim:

 • Voluntariat
 • Grups Lestonnac.
 • Xarxa Laical Companyia de Maria.

A la nostra escola l’Equip de Pastoral ha elaborat un Pla de Pastoral de Centre on es recullen tant el marc de referència com la nostra proposta pastoral amb un horitzó de 5 anys.

Cada curs també s’elabora el Pla Anual on es concreten les línies de treball i les accions a fer al llarg del curs escolar.

Des de la Pastoral es pensa el lema (bianual) que acompanyarà i aglutinarà les diferents activitats i celebracions de l’escola.