Projecte Lingüístic

Des d’una educació oberta al món impulsem la línia pedagògica del nostre Projecte Educatiu "Educar en la vida i per a la vida".

Veiem l’aprenentatge dels idiomes des del desenvolupament de la competència lingüística, una competència que estructura el pensament i és clau per al desenvolupament d’altres aprenentatges.

Desenvolupem las destreses necessàries per a què els nostres alumnes s’obrin al món i  afrontin la globalització en la que vivim.