Assegurança voluntària d'accidents

 

L'escola ofereix a les famílies la possibilitat de contractar, pels alumnes, una assegurança voluntària d’accidents escolars.

Durant el curs 2021-22 el preu és de 20€ anuals per alumne/a.

 

 

Aquesta assegurança pressuposa l’existència de les cobertures familiars (seguretat social i mèdiques) i està orientada a solucionar els petits accidents escolars que, de fet, en constitueixen la major part.

Les cobertures de l'assegurança són les següents:

  • Atenció hospitalària: en els centres amb conveni amb l’asseguradora (*)
  • Despeses de: cirurgia plàstica, reparadora, pròtesi, ulleres: fins a 1.200 €
  • Mort per: accident, infart de miocardi, agressió: fins a 6.000 €
  • Invalidesa permanent: fins a 9.000 €
  • Despeses de tramitació i sepeli: fins a 1.500 €

(*) Si un alumne es fa mal durant les activitats escolars i li calgués una revisió per part d'un metge, l'escola generaria un comunicat d'accident i amb aquest, la família que hagi contractat l'assegurança pot decidir si porta l'alumne a un dels Centres Mèdics concertats amb l'assegurança o si prefereix portar-lo al CAP de referència o, si calgués, a l'hospital.

En el cas que l'alumne no tingués subscrita l'assegurança voluntària d'accidents de l'escola, es contactarà igualment amb la família i ells decidiran si el porten al CAP, a l'hospital o a una altra mútua que tinguin contractada.

En qualsevol cas, si a causa d’un accident cal ingressar un alumne en un centre de la seguretat social o amb concert, es farà sempre amb la cartilla dels pares.

 

El pagament de l’assegurança voluntària d’accidents es fa a través de la botiga online de la web de l’escola. 

La data límit per fer el pagament de l'assegurança és el dia 30 de setembre de 2021.

No s’acceptarà cap pagament amb posterioritat a aquesta data.