Serveis Generals

Són aquells serveis que ofereix el centre per a tot l’alumnat i/o les seves famílies com:

  • Plataforma educativa
  • Ajut d’aula a P3 (inici de curs)
  • Substitucions de mestres i professors
  • Aplicació de les noves tecnologies (dotació de materials, …)
  • Dedicació i atenció del personal d’administració i serveis
  • Fotocòpies
  • Adequació i manteniment de les instal·lacions