Menjador

Hi poden accedir tots els alumnes del centre que ho necessitin i/o desitgin escollint una de les següents modalitats :

1.- FIXOS: es quedaran durant tot el curs al menjador.

2.- EVENTUALS: utilitzaran el menjador de forma esporàdica.

Les activitats previstes durant el servei de menjador són les següents :

- Alumnes de P.3: Migdiada

- Alumnes de P.4 a 6è d’E.P.: Activitats diverses ( tallers, joc lliure, joc dirigit, …)

- Alumnes d’E.S.O.: Jocs de taula, deures, …