Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

El col·legi

Així som

El personal docent i no docent del centre volem transmetre la il·lusió i el sentit de la responsabilitat amb què ens proposem participar activament en el desenvolupament acadèmic i personal dels nostres alumnes seguint SIGNA, el model educatiu propi de la Companyia de Maria.

Els trets significatius de LESTONNAC fan que siguem una escola que:


EDUCA en els valors de l’humanisme cristià i està oberta a tothom.

ÉS accessible i acollidora, que procura pel benestar i la seguretat dels alumnes en un ambient molt familiar.

RECONEIX cada alumne per la seva identitat, única, diferent a la dels altres.

CONCEP l’educació com a procés d’acompanyament i orientació, de l’alumne i amb la família.

TREBALLA el desenvolupament integral de totes les dimensions de la persona: cognitiva, emocional, social, transcendent.

ES COMPROMET a oferir un ensenyament de qualitat basat en metodologies que estimulen la significativitat i la competència dels aprenentatges.

INTEGRA els alumnes i no segrega per motius de capacitats i/o rendiments, així com tampoc segrega per raons socials, culturals o de creences.

OFEREIX una educació arrelada en la vida, i útil per a afrontar-ne les novetats.

APOSTA per un coneixement analític i crític del propi alumne i del món.

POTENCIA la comunicació fluïda entre el personal de l’escola i els pares.

FACILITA la participació de les famílies en diferents moments de la vida de l’escola.

COMPTA amb una plantilla estable, en constant procés de formació.

CONTEMPLA l’èxit dels alumnes quan, cada un, desenvolupa les seves capacitats al màxim del que pot donar.

 

CONSTRUÏM.

AMB SENTIT.

AMB TU.

 

Vols saber més de nosaltres?? demana'ns una entrevista!

 

Contacta amb nosaltres

Nom
Email
Missatge
FUTURS ALUMNES