Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

El col·legi

Fonaments

Propòsit

Fer realitat la Missió de la Companyia de Maria als col·legis que són de titularitat de la Companyia de Maria a Espanya.

 
 
Missió

Oferir una educació humanista cristiana que, des del diàleg fe-justícia, fe-cultura, fe-ciència i tecnologia, incideix en la formació integral de les persones i en la transformació de la societat.

Valors
  • Integritat/lleialtat: honradesa i rectitud en la conducta. Identificació dels interessos organitzacionals.
  • Cerca del bé comú: atenció a allò concret amb mirada global.
  • Cooperació: desplegar la presa de decisions generant espais pel diàleg.
  • Coherència: actitud lògica i conseqüent amb els principis que es professen.
  • Iniciativa: actuar proactivament davant d'una situació concreta. Saber identificar un problema, obstacle o oportunitat i dur a terme les accions que contribueixin a solucionar-lo.
 
FUTURS ALUMNES