Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

El col·legi

Documents del centre

En aquesta pàgina podreu consultar i descarregar-vos les darreres actualitzacions dels documents per a l'organització i la gestió del centre.

 

Projecte educatiu del centre (PEC) 

Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC)

Carta de compromís

Projecte lingüístic

Pla d'igualtat

Estratègia digital de centre

Normativa Lestonnac

 

FUTURS ALUMNES