Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Extraescolars

Grups Lestonnac

Els Grups Lestonnac són grups cristians de participació voluntària, dins de l’àmbit extraescolar, que s’ofereixen als centres Educatius de la Companyia de Maria, des de 4t o 5è d’Educació Primària fins a Batxillerat.

 

Pretenen, des del Projecte Educatiu i l’Espiritualitat de la Companyia de Maria, ajudar els nens, adolescents i joves a trobar el sentit de la seva vida en Jesús i en els valors de l’Evangeli, tot oferint-los alternatives que contribueixin al creixement de la seva Fe, l’elecció de vida i la inserció en la comunitat eclesial i a participar en la societat.

El grup és el principal mitjà pedagògic per a aprendre a conviure, a relacionar-se, a treballar en equip, a projectar futur i comprometre’s amb altres en un servei comú en la societat i en l’Església, sempre acompanyats per uns animadors que faciliten, a través del seu testimoni i el seu saber fer, que això sigui possible.

L’opció educativa dels Grups Lestonnac se centra en:

LA PERSONA: Centre de tota l’acció educativa, contribuint al desenvolupament de totes les seves capacitats a través d’una educació integral i integradora.
EL GRUP: Una educació que es realitza amb altres des d’una vivència conjunta i complementària, potenciant la participació, el diàleg, l’acollida, el treball en equip, la cooperació i la corresponsabilitat.
L’ACOMPANYAMENT a la persona en el creixement personal, en  l’obertura a la transcendència i posterior camí de la fe, des del respecte a la  llibertat personal.
EL TEMPS LLIURE: Una educació que va més enllà de l’aula, d’allò acadèmic, cercant altres espais i temps educatius que afavoreixin l’educació integral.
LA SOLIDARITAT, RESPONSABILITAT SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT: que dugui els participants a implicar-se en la construcció d’un món més just i millor per a tots i tenint cura del planeta.

 

Pretenem que els Grups Lestonnac no siguin el final d’una etapa de creixement, sinó la base de posteriors compromisos dels joves, tant a nivell social com dintre de la Companyia de Maria i de l’Església, bo i donant-los diferents opcions de voluntariat o ofertes de creixement en la fe.

A la nostra escola aquesta proposta es concreta en oferir als alumnes del Cicle Superior (5è i 6è de Primària) i a la ESO la possibilitat de formar part de Grups Lestonnac.

Es fan trobades quinzenals a la franja del migdia. En aquestes trobades, amb dinàmiques diferents i adaptades a les edats i interessos dels noies i noies, es treballen aspectes com:

  • 5è i 6è de Primària: Identitat personal: conèixer-se a un mateix i valorar-se.
  • 1r i 2n ESO: el Grup, relació grupal i celebrar amb els altres. Relació amb Jesús.
  • 3r i 4t ESO: Maduresa personal i obertura a la transcendència. Valorar el fet  religiós i espiritual.

Els monitors de Grups són mestres i professors de l’escola que formen l’equip amb un coordinador/a que és el responsable d’organitzar els nois i noies dels cursos en els diferents grups i franges horàries.

FUTURS ALUMNES