Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

El col·legi

Història del centre

El col·legi de Mollet es va fundar l’any 1917.

El principal promotor d’aquesta fundació va ser el Sr. Ros, propietari de la finca “Ca’n Mulà”. Aquest molletà, veient la necessitat de millorar l’educació de la joventut del poble i mogut pel desig d’elevar el nivell cultural de la dona, es va dirigir al convent de Calella per demanar a la Companyia de Maria un grup de religioses per iniciar un projecte educatiu cristià per a les nenes. La Congregació va acollir amb entusiasme la proposta.

Les quatre fundadores: Mercè Cortada, Dolors Ribas, Pilar Olivé i Roser Espel van arribar a Mollet el dia 12 d’abril de 1917, acompanyades per altres dues religioses que les van ajudar durant els primers temps.

Van iniciar la seva tasca docent amb 35 alumnes.

La seva voluntat va ser la d’orientar el seu ensenyament a les necessitats del poble.

La Guerra Civil del 36 va obligar a tancar l’escola i les religioses van haver d’abandonar el convent. Van tornar l’any 1939 tot reiniciant les classes amb el mateix afany.

Ja al setembre es va començar l’escola amb 400 alumnes. Escola per a nens fins al parvulari i nenes tota l'escolaritat.

Mollet era un poble amb molta activitat industrial. Per facilitar que noies que treballaven a les fàbriques tinguessin accés a la formació es van oferir classes a la tarda.

L’escola va anar creixent. Durant la dècada dels anys 60, va passar a formar part de les escoles anomenades “Colegios Libre Adoptados” el que possibilità que s’impartís el nivell de Batxillerat, que depenia de l’Institut Verdaguer i posteriorment de l'Institut Infanta Isabel d’Aragó, tots dos de Barcelona. En aquest moment s'impartien tots els nivells educatius.

Poc a poc l’edifici de l’escola va anar ampliant-se i reformant-se per tal d’adaptar-se als nous nivells que s’impartien i poder donar resposta a l'augment d’alumnat.

A mitjans dels anys 60 es va construir l'edifici del carrer la Pau on van ubicar el parvulari.

A principis dels 70 es va ampliar una part del carrer Balmes, ja que era necessari per poder impartir la Formació Professional. Es va començar amb el 1r Grau de Secretariat (2 cursos) i més endavant s’amplià amb el 2n Grau (3 cursos)´. Això va possibilitar que moltes alumnes trobessin feines qualificades en les diferents indústries existents ja a Mollet, com a administratives i que posteriorment, les que volguessin, continuessin els seus estudis a la Universitat.

Als voltants de 1975 es van fer diferents reformes als edificis per tal de modernitzar i adequar les instal·lacions a les necessitats del moment.

La Coeducació a tots els nivells, l'escolarització conjunta de nens i nenes, es va iniciar el curs 1977-78 així com l'ensenyament en català, definint-se amb això, com a Escola Catalana.

Per tal de fer possible l’accés de tots els alumnes i que no hi hagi discriminació per motius econòmics, l’escola sempre s’ha acollit al règim de subvencions i Concerts oferts per l’administració educativa.

El 1990, amb l'aprovació d'una nova llei d’educació, la LOGSE, es va suprimir l'FP ja que la nova ESO ampliava l'escolaritat obligatòria fins als 16 anys. 

L’escola també tenia un terreny a la part del darrera, al carrer la Pau, utilitzat com camp de futbol del Mollet. Als anys 90, l’alcaldessa Montserrat Tura, amb la finalitat de proporcionar a la població una zona de esbarjo i ampliar les zones verdes (l'actual Parc de les Pruneres) va fer una permuta i donà un terreny al mateix carrer la Pau, que actualment s'utilitza com a Pista Esportiva de l'escola. 

Actualment el col·legi compta amb una comunitat educativa formada per religioses i laics que acull uns 700 alumnes.

FUTURS ALUMNES