Col·legi Lestonnac Mollet

Col·legi Lestonnac Mollet

Educació personalitzada. Centrats en l’ alumne.

Col·legi Lestonnac de Mollet del Vallès, escola concertada per la Generalitat de Catalunya.

Som una escola cristiana, oberta a tothom. Oferim Educació Infantil, Primària i ESO. Pertanyem a la Companyia de Maria, una institució dedicada a l’educació arreu del món, present a Mollet des de fa més de 100 anys.

El nostre model pedagògic -SIGNA- vol ser integrador i obert, reflexiu i crític, pràctic i creatiu. Se centra en l’Educació Personalitzada per a la integració de totes les dimensions que configuren la persona: físiques, cognitives, afectives, relacionals i transcendents.

SIGNA es fonamenta en la Construcció Significativa de l’Aprenentatge. Algunes de les metodologies emprades són: Projectes, Grups Cooperatius, Treball en equip, Rutines i Destreses de Pensament.

Treballem per tal que, en sortir de l’escola, l’alumne es defineixi com una persona singular: optimista, autònoma, proactiva, emprenedora, competent, disciplinada, respectuosa, intel·ligent emocionalment, identificada amb valors i compromesa.

Entenem l’educació com un procés d’acompanyament i orientació de la persona en el seu procés de creixement acadèmic i personal: del ser, del saber, del saber fer i del voler fer.

0

Més de 400 anys educant

0

Gairebé 100 col·legis en tot el món

0

Alumnes a Espanya

0

Docents a Espanya

FUTURS ALUMNES