Col·legi Lestonnac Mollet

Serveis

Casal d'estiu

El Casal d’Estiu és una alternativa lúdica i educativa que oferim cada any per tal de mantenir les portes obertes de l’escola durant una part del període de vacances escolars d’estiu.

El programa d’activitats s’adreça als alumnes d’Educació Infantil, Educació Primària i 1r i 2n curs de l'ESO.

 

Oferim dues possibilitats horàries adaptables a les necessitats de cada família i la opció d’apuntar-s’hi per setmanes o tota la durada del casal.

Hi ha descompte si s'apunten 2 o més germans (veure preus més avall)

 

Preus alumnes i3 a 2n EP

(inclou 1 dia de piscina a la setmana)

Setmanes MATÍ MATÍ+TARDA
1 78€ 104€
2 152,25€ 204,25€
3 222,75€ 300,75€
4 282€ 386€
5 315€ 445€

 

Preus alumnes 3r EP a 6è EP

(inclou 2 dies de piscina a la setmana)

Setmanes MATÍ MATÍ+TARDA
1 81€ 107€
2 158,25€ 210,25€
3 231,75€ 309,75€
4 294€ 398€
5 330€ 460€

 

Preu 2n germà (i següents) - i3 a 2n EP

(inclou 1 dia de piscina a la setmana)

Setmanes MATÍ MATÍ+TARDA
1 70,5€ 93,9€
2 137,63€ 184,43€
3 201,38€ 271,58€
4 255€ 348,6€
5 285€ 402€

 

Preu 2n germà (i següents) - 3r EP a 6è EP

(inclou 2 dies de piscina a la setmana)

Setmanes MATÍ MATÍ+TARDA
1 73,5€ 96,9€
2 143,63€ 190,45€
3 209,48€ 280,58€
4 267€ 360,6€
5 300€ 417€

 

PREINSCRIPCIONS